Privacyverklaring

HumanFuel streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.
Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
In dit privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wanneer u gegevens aan ons doet toekomen of anderszins contact met ons opneemt, zullen wij uw gegevens en de reden voor het contact, vastleggen.
Deze gegevens zullen wij gebruiken voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de betreffende actie waarom u ons verzoekt) en de evaluatie daarvan.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Indien u hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze producten en diensten kunnen wij de door u verstrekte gegevens (tezamen met andere gegevens waarover wij reeds beschikken of die wij in de toekomst verkrijgen) gebruiken om u informatie en/of aanbiedingen toe te sturen aangaande onze producten die volgens ons voor u interessant kunnen zijn.

Gegevensregistratie vindt plaats conform de Algemene verordening gegevensbescherming.

© 2020 All rights reserved​

webdesign by Laforma®